Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een laagdrempelige manier om conflicten op de werkvloer op te lossen. De afgelopen jaren kiezen steeds meer partijen voor mediation voor het oplossen van conflicten op de werkvloer. Een mediator faciliteert de begeleiding van de gesprekken tussen werkgever en werknemer, waardoor conflicten op een effectieve manier kunnen worden opgelost. Maeglink helpt met behulp van arbeidsmediation ook uw organisatie graag verder!

Mediation bij arbeidsconflict

Met arbeidsmediation gaan werkgever en werknemer met elkaar in gesprek om een arbeidsconflict op te lossen. Samen wordt er gekeken naar de aard van het geschil en hoe men dit kan oplossen. De arbeidsmediator zorgt ervoor dat beide partijen actief nadenken over gepaste oplossingen. Vanuit een neutrale rol stimuleert de mediator partijen om tot een oplossing van het geschil te komen.

Wanneer mediation bij een arbeidsconflict wordt ingeschakeld is het van belang dat beide partijen instemmen met het traject. Een mediationtraject kan pas in gang worden gezet op het moment dat beide partijen het mediationtraject ook daadwerkelijk in willen gaan. Ook zijn beide partijen vrij om het mediationtraject op ieder moment te beëindigen. Desondanks is het van belang dat de partijen volledig achter het mediationtraject staan en dus ten tijde van het traject voldoende gemotiveerd blijven om tot een oplossing te komen.

Mediation en rechtspraak

Maar wat is het verschil tussen (arbeids)mediation en rechtspraak? Hoewel zowel mediation als rechtspraak beide vormen van geschillenbeslechting zijn, is er wel degelijk een verschil tussen deze twee.

In de rechtspraak wordt de focus voornamelijk op de juridische aspecten van het geschil gelegd. Daarnaast zal de rechter voornamelijk kijken naar de gebeurtenissen uit het verleden en uiteindelijk (meestal) één van de partijen in het gelijk stellen. Mediation is daar en tegen meer toekomstgericht, waarbij wordt gekeken naar oplossingen die voor beide partijen gunstig uitvallen. Ook richt men zich bij mediation niet uitsluitend op juridische aspecten, maar ook kijkt men naar de situatie in zijn totaliteit. De relatie tussen partijen is een belangrijk onderdeel tijdens een mediationtraject.

Een ander verschil tussen mediation en een gerechtelijke procedure zit hem in de kosten. Doorgaans is een mediationprocedure goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Zeker wanneer meerdere zaken in één mediationtraject kunnen worden opgepakt is de kans groot dat de kosten voor een mediationtraject een stuk lager uitvallen dan bij een gerechtelijke procedure.

Tot slot is een bijkomend voordeel van mediation dat het vaak sneller gaat dan bij een gerechtelijke procedure. Wanneer men naar een rechter stapt kan hier veel tijd overheen gaan, terwijl een mediationtraject in een aantal maanden, dagen of zelfs uren kan worden afgerond.

In veel gevallen vormt mediation dus een ideale oplossing.

Hoe gaat een arbeidsmediator te werk?

Een arbeidsmediation bestaat altijd uit een aantal vaste stappen. Een arbeidsmediator zorgt allereerst voor een mediationovereenkomst. In een intakegesprek wordt deze mediationovereenkomst opgesteld. Tijdens het intakegesprek gaat de arbeidsmediator in gesprek met beide partijen om te bepalen wat de standpunten van beide partijen zijn. Ook wordt bepaald tussen wie de gesprekken gevoerd worden en waar deze plaatsvinden.

Vervolgens zal de mediation daadwerkelijk van start gaan. Een arbeidsmediator zorgt er in deze mediationgesprekken voor dat de communicatie weer op gang komt, problemen uit de weg worden geholpen en dat machtsverschillen worden verminderd. Allereerst zal de mediator zich richten op het vertrouwen dat vaak over en weer dient te worden hersteld. In sommige gevallen zien we dat het vertrouwen niet meer hersteld kan worden, in dat geval is het vaak beter om uit elkaar te gaan. We spreken dan van een exitmediation. De belangen worden uitonderhandeld, binnen de veilige omgeving van de arbeidsmediation met als doel om tot een vaststellingsovereenkomst te komen, onder leiding van de mediator.

Arbeidsmediations bij Maeglink

Binnen Maeglink hebben we al veel arbeidsconflicten mogen oplossen. Onze mediators hanteren een persoonlijke aanpak en hebben al veel organisaties geholpen. Wilt u ook geholpen worden door Maeglink? Neem dan snel contact met ons op.

Photo 1454923634634 bd1614719a7b

Informatie aanvragen

Houd mij op de hoogte