Waarom kiezen steeds meer mensen nu eigenlijk voor mediation?

4 maart 2022

Mensen kunnen hun geschillen op verschillende manieren oplossen. Soms is de gang naar de rechter onvermijdelijk. Bijvoorbeeld wanneer partijen een principiële vraag hebben en een uitspraak willen over een juridisch punt. Maar de kans op een duurzame oplossing is het grootst indien partijen zoveel mogelijk in onderling overleg oplossen. Mediation is een vorm van geschilbeslechting waar partijen samen onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator, hun conflict oplossen. En wordt steeds vaker toegepast in familiezaken, arbeidskwesties, zakelijke conflicten, bij geschillen tussen overheid en burger alsmede ingeval van conflicten en geschillen op tal van andere terreinen.

MAEG 2109 Linked IN Kiezen 01 01

De snelle groei van mediation

Er zijn verschillende oorzaken voor de groei van mediation aan te wijzen. Allereerst is er een groeiend besef dat de traditionele juridische aanpak van conflicten ontoereikend is. Aan de ene kant omdat het juridische geschil vaak niet hetzelfde is als het onderliggende conflict. En aan de andere kant omdat de juridische weg vaak tijdrovend, kostbaar, en belastend is. Ten tweede past mediation in de huidige trend van de geëmancipeerde burger. De overgave aan een autoriteit zoals de rechter, bij een juridische procedure past tegenwoordig niet meer zo bij de burger die mondiger is geworden en meer betrokken wil worden bij het oplossen van een geschil.

Mediation wordt toegepast als een alternatief voor juridische procedures, maar is niet per se verbonden met juridische kwesties. De relatie tussen partijen en hun interactie kan ook centraal staan. De mediator streeft ernaar om het conflict te dejuridiseren. Hij of zij zal de aandacht richten op de achterliggende belangen in plaats van op waarheidsvinding.

De voordelen van mediation

Een van de belangrijkste voordelen van deze vorm van conflicthantering zijn als volgt. Vaak wordt mediation binnen enkele maanden al afgerond. Soms zelfs binnen een paar weken of in een paar uur. Ook, wanneer men nog in de toekomst met elkaar door één deur moet is dit een goede manier om elkaar nog te kunnen zien in de toekomst zonder problemen. Betrokkenen zoeken namelijk samen naar een oplossing voor hun probleem en alle emoties worden besproken en uitgesproken. Daarnaast heeft men de regie zelf in handen tijdens de mediation, men heeft invloed op zijn of haar eigen uitkomst in tegenstelling tot een rechterlijke uitspraak. Daar zal de rechter uiteindelijk een knoop doorhakken. Bovendien zijn de kosten van een mediation vaak niet zo hoog, in elk geval goedkoper dan de kosten van een advocaat en een juridische procedure.

Geïnteresseerd?

Denkt u na over het inschakelen van een onafhankelijke mediator? Mæglink legal mediation nodigt u graag uit voor een gratis intake gesprek bij ons op kantoor! Onze specialisten zullen middels een op maat gemaakt mediationtraject tezamen met de klant op zoek gaan naar een toekomstgerichte oplossing voor alle partijen aan de mediationtafel.

#mediation #juridisch #dejuridiseren #relatie #conflict #duurzaam #win-win

Houd mij op de hoogte