Meer ziekteverzuim als gevolg van arbeidsconflicten door COVID-19

17 december 2021

Momenteel is sprake van de grootste stijging van ziekteverzuim op de werkvloer sinds maart 2020. Het aantal ziektemeldingen is tussen september en november maar liefst 60 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Eén van de grote oorzaken: COVID-19. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling en we staan pas aan het begin. De verwachting is namelijk dat ons nog een grote golf van burn-outklachten te wachten staat als de pandemie op zijn retour is.

1638520507907

Door de pandemie staat bij veel bedrijven immers de druk op de ketel. Werknemers worden daarnaast mondiger door de krapte op de arbeidsmarkt, wat op zijn beurt leidt tot meer onderlinge conflicten met als resultaat werknemers die zich ziek melden omdat ze het niet kunnen opbrengen nog op werk te verschijnen. Het directe gevolg hiervan is dat de werkdruk hoger wordt en dat u vanwege het verzuim te maken krijgt met vervangingskosten. Voor organisaties is het van groot belang om een actieve strategie te kiezen bij ziekteverzuim onder werknemers. Hieronder zullen we uitleggen waarom dit juist nu zo noodzakelijk is.

Wet Verbetering Poortwachter

In Nederland is de Wet Verbetering Poortwachter (hierna: WvP) van kracht, die bedoeld is om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. In deze wet is onder meer geregeld dat werknemers en werkgevers er samen verantwoordelijk voor zijn dat de werknemer kan re-integreren. Ook tijdens een ingrijpende periode als de coronacrisis dient de re-integratie van werknemers gewoon door te gaan. Om als werkgever aan te kunnen tonen dat er voldoende re-integratie inspanningen zijn gedaan, is het voor werkgevers van belang dat er een goed gedocumenteerd re-integratiedossier wordt bijgehouden. Doordat de re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers bij ziekte wettelijk vast liggen, is de betekenis van mediation zeker in de afgelopen periode snel gegroeid.

Advies bedrijfsarts

Volgens de Wvp dient een bedrijfsarts een plan van aanpak op te stellen. In dit plan staat beschreven wat de werkgever en werknemer moeten doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Wanneer een bedrijfsarts constateert dat het ziekteverzuim mede het gevolg is van een arbeidsconflict, of juist een arbeidsconflict heeft veroorzaakt, dan zal de bedrijfsarts eerder adviseren dat de werkgever en de werknemer in gesprek gaan om het arbeidsconflict de wereld uit te helpen. Indien de ontstane spanningen een constructief gesprek tussen werkgever en werknemer in de weg staan, dan is mediation vaak het advies. Een bedrijfsarts adviseert betrokken partijen dan ook steeds vaker om gebruik te maken van een onafhankelijk mediator alvorens andere middelen overwogen worden. Eén van de verplichtingen die werkgevers en werknemers hebben vanuit de Wvp is het opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts. Het oordeel van de bedrijfsarts is hierin dus leidend.

Mediation

Bij mediation is vrijwilligheid het uitgangspunt. Toch bestaat er door de Wvp een spanningsveld ten opzichte van de re-integratieverplichtingen: zowel de werkgever als de werknemer moet een conflict dat de re-integratie belemmert volgens de Wpv immers aanpakken. De werkgever en de werknemer kunnen de adviezen van de bedrijfsarts dus niet gemakkelijk in de wind slaan. Werkgevers die onvoldoende hebben gedaan om een zieke werknemer aan het werk te helpen lopen namelijk het risico om een loonsanctie van het UWV te krijgen. Voor organisaties is het dan ook van belang om een actieve strategie te kiezen bij ziekteverzuim en Mæglink legal mediation faciliteert hierin. Onze mediators gaan middels een op maat gemaakt mediationtraject tezamen met de klant op zoek naar een toekomstgerichte oplossing voor alle partijen aan de mediationtafel.

Wat kunt u nou het best doen?

Met het oog op de cijfers omtrent ziekteverzuim als gevolg van arbeidsconflicten en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, is het verstandig dat werkgevers niet wachten tot ziektemeldingen maar dit nu juist proberen te voorkomen door in gesprek te blijven met hun werknemers. Met het vele thuiswerken, onzekerheid over het verloop van de pandemie en tegelijkertijd de aantrekkende economie die voor meer werk zorgt, blijft dit ook de komende tijd erg belangrijk en is personeel hard nodig. Wij adviseren organisaties dan ook om te kiezen voor een actieve benadering bij het verlagen van de ontevredenheid bij werknemers, het stimuleren van ziektepreventie en bij de aanpak van re-integratie bij ziekteverzuim. Het getuigt in onze optiek van goed werkgeverschap als er tijdig met werknemers in gesprek wordt gegaan over veranderde wensen en verwachtingen. Vaak begint het uitvallen van werknemers namelijk met een onbalans tussen de wensen van werknemers enerzijds en de taken die moeten worden volbracht anderzijds. Die onbalans kan in veel gevallen het best worden opgelost in een open dialoog tussen werknemer en werkgever. Deze dialoog komt echter niet altijd vanzelf tot stand. De preventieve inzet van iemand die getraind is in mediationvaardigheden kan hierbij mogelijk helpen en daarmee voorkomen dat langdurige arbeidsconflicten ontstaan. Maeglink legal mediation kan u uiteraard helpen bij het zoeken naar een actieve en gerichte aanpak bij ziekteverzuim als gevolg van arbeidsconflicten.

Geïnteresseerd?

Hebt u interesse in mediation of wilt u graag meer informatie? U kunt onze specialisten bereiken via info@maeglink.nl of telefonisch op 088 – 0665020. Wij beantwoorden graag uw vragen over uw specifieke situatie.

Houd mij op de hoogte